mHouse Wagnersvej 12
9200 Aalborg SV
Tlf. 25 23 23 23
E-mail: info@mhouse.dk
support
mHouse Cases Webdesign Webhotel Hardware Support Kontakt
 

Support :: Statistik professionel webhotel

Har du et professionel webhotel med statistik, findes denne online på www.mhouse.dk/p-stat

Login

I første skærmbillede skal du indtaste navnet på din hjemmeside, fx "www.mhouse.dk"

Login skærmbillede


I næste skærmbillede skal du indtaste det brugernavn og den adgangskode du har fået opgivet af mHouse.

Login skærmbillede


Du er nu inde på statistiksiden. Vi starter med at gennemgå de begreber, du møder på siden, og derefter selve indholdet på siden.


Begreber i statistik

Hits
Dette tal er det totale antal forespørgsler til hjemmesiden. Forespørgsler skal i denne sammenhæng forstås, som filer der anvendes. Det vil sige, at en side med fx 3 billeder tæller som 4 hits.

Files (filer)
Dette tal er det totale antal hits / forespørgsler, der rent faktisk resulterede i, at noget blev sendt tilbage til brugeren. Ikke alle hits sender data, fx "404 - file not found" eller forespørgsler på sider, som allerede findes browserens hukommelse.

Pages (sider)
Dette tal er betegnelsen for, hvor mange gange alle dine sider tilsammen er blevet vist.

Visits (besøg)
Dette er antal unikke besøg. Et unikt besøg er betegnelsen på én bruger, som besøger en eller flere sider på din hjemmeside. Når en bruger har været inaktiv i 30 min og derefter igen er aktiv på din hjemmeside, tælles dette som et nyt unikt besøg.

KBytes
Viser mængden af data, der er overført mellem din hjemmeside og brugerne.

Sites (IP adresser / computere)
Er antallet af unikke IP adresser / computere som har lavet forespørgsler til din hjemmeside. I nogen tilfælde kan flere brugere se ud til at komme fra samme IP adresse (hvis de bruger samme computer), i andre tilfælde kan én bruger se ud til at komme fra flere IP adresser (hvis internetudbyderen tildeler computeren en ny IP adresse, hver gang computeren "går på nettet"), så derfor skal dette tal kun ses som et kvalificeret gæt på antallet af brugere.

URLs (URL'er / adresser)
URL - Uniform Resource Locator. Alle forespørgsler til din hjemmeside skal spørge på "noget". En URL er "dette noget" og repræsenterer et objekt et sted på din hjemmeside, som kan findes af brugeren, dette dækker fx både tekst, lyd og billeder. Hvis URL'en vises som "/", er der tale om forsiden.

Referrers (referencer)
Er de URL'er (links), som leder en bruger til din hjemmeside.

Usernames (brugernavne)
Dette tal er ikke interessant. Det viser blot, hvem der teknisk set har været logget ind på siden for fx at opdatere - altså typisk mHouse.

User Agents (browsere)
User Agent er et andet ord for browser altså fx Microsoft Internet Explorer, Netscape eller Mozilla. Statistikken over hvilke browsere, dine besøgende benytter sig af, er mest interessant for programmøren af siden, der skal sikre sig, at siden fungerer i de forskellige browsere.

Entry/Exit pages (ind- og udgangssider)
Er de sider, der er blevet besøgt henholdsvis først (entry) og sidst (exit) ved et besøg.

Country (land)
Er et kvalificeret "gæt" på, hvor dine brugere kommer fra.


Beskrivelse af statistik på professionel webhotel

Det første skærmbillede viser et sammendrag af månedens aktivitet.

skærmbillede af statistik sammendrag


I toppen vises 3 grafer.

  • Den venstre viser antallet af pages, files og hits.
  • Den øverste til højre viser antallet af visits og sites.
  • Den nederste til højre viser antal KBytes, der er overført mellem din side og brugerne.
Nederst vises (fra venstre mod højre) først gennemsnit pr. dag for Hits, Files, Pages og Visits. Derefter månedens total for Sites, KBytes, visits, Pages, Files og Hits.

En mere detaljeret statistik for den enkelte måned fås ved at klikke på den ønskede måned.

Den detaljerede statistik

Monthly Statistics for October 2002 (månedsstatistik for oktober 2002)
Den første boks viser Total for Hits, Files, Pages, Visits og KBytes. Derefter total antal unikke Sites, URLs, Referrers, User Names, User Agents. Dernæst vises gennemsnit og maksimum for Hits pr. time, Hits pr. dag, Files pr. dag, Pages pr. dag, Visits pr. dag og KBytes pr. dag. Til sidst vises en liste over de svarkoder, der er afsendt.

skærmbillede af månedsstatistik


Daily usage for October 2002 (daglig statistik for oktober 2002)
En graf der viser fordelingen på de enkelte dage af antallet af KBytes, Sites / Visits, Pages / Files / Hits.

skærmbillede af daglig statistik


Daily Statistics for October 2002 (daglig statistik for oktober 2002)
Samme som ovenstående blot i skemaform og med en tilføjelse af den procentvise fordeling.

skærmbillede af daglig statistik


Hourly usage for October 2002 (timestatistik for oktober 2002)
En graf der viser fordelingen af Pages / Files / Hits pr. time.

skærmbillede af timestatistik


Hourly Statistics for October 2002 (timestatistik for oktober 2002)
Samme som ovenstående med tilføjelse af tal for antal KBytes samt for alle tallene gennemsnit, total og procentvis fordeling.

skærmbillede af timestatistik


Top 44 of 44 Total URLs (liste over URL'er)
En oversigt over hvilke URL'er (sider eller elementer) på din side brugerne har set. For hver URL er oplyst placering, antal hits, procentvis fordeling, hvor mange KBytes der er overført fra den aktuelle URL og den procentvise fordeling af KBytes.

liste over URL'er


Top 10 of 44 Total URLs By KBytes (top 10 over URL'er sorteret efter KBytes)
Samme som ovenstående, blot sorteret efter forbrug af Kbytes og kun de første 10 er vist.

liste over URL'er sorteret efter KBytes


Top 1 of 1 Total Entry Pages (liste over indgangssider)
Liste over hvilke sider brugeren er startet på ved "ankomsten" til din hjemmeside.

liste over indgangssider


Top 1 of 1 Total Exit Pages (liste over udgangssider)
Liste over hvilke sider brugeren har forladt din hjemmeside fra.

liste over udgangssider


Top 12 of 12 Total Sites (liste over total sites)
Liste over hvilken IP adresse / placering dine brugere kommer fra.

liste over total sites


Top 10 of 12 Total Sites By KBytes (liste over total sites sorteret efter KBytes)
Samme som ovenstående blot sorteret over forbrug af KBytes.

liste over total sites sorteret efter KBytes


Top 3 of 12 Total Referrers (liste over referencer)
En liste over hvordan brugeren er kommet til din hjemmeside. Det kan være interessant, at følge om brugeren fx kommer fra en søgemaskine, eller et andet sted hvor du har en kampagne kørende. Hvis der står " - (Direct Request)" betyder det, at brugeren selv er gået direkte ind på siden.

liste over referencer


Top 1 of 1 Total Usernames (liste over brugernavne)
Dette tal er ikke interessant. Det viser blot, hvem der teknisk set har været logget ind på siden for fx at opdatere - altså typisk mHouse.

liste over brugernavne


Top 10 of 10 Total User Agents (liste over browsere)
Liste over hvilken browser dine brugere benytter sig af. Nyttig ved evt. ændring af siden, da man så kan tage højde for, at siden skal kunne fungere i den browser som bruges.

liste over browsere


Usage by Country for October 2002 (graf over fordelingen af lande)
Viser fordelingen af hvilke lande dine brugere kommer fra. Bemærk at dette kun er et kvalificeret "gæt".

graf over fordelingen af lande


Top 4 of 4 Total Countries
Samme som ovenstående blot i skemaform og med yderligere oplysninger om Hits, Files og KBytes.

liste over fordelingen af lande